การจำแนกโปรตีนสำคัญที่เชื่อมโยงกับความชรา

ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคเบาหวานมากกว่าโรคติดเชื้อหรือกาฝากแม้ในประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นการชราภาพเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เล่นหลักในการวิจัยในด้านนี้ ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานที่นำไปสู่การแก่ชราจะปูทางไปสู่การแก่ชราที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่สำคัญในทศวรรษหน้าการจำแนกโปรตีนสำคัญที่เชื่อมโยงกับความชราความชราภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่ จำกัด การเพิ่มจำนวนเซลล์ที่เสียหายเพื่อตอบสนองต่อความเครียดประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับความชรา การสะสมของเซลล์ผิวขาวในเนื้อเยื่ออาจนำไปสู่การเสื่อมของอวัยวะและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เป็นผลให้การกวาดล้างของเซลล์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการชะลอตัวของอายุและสุขภาพยาวในรูปแบบสัตว์