การเสียชีวิตในวัยเด็กเกิดจากการจมน้ำ

การจมน้ำเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีรายงานฉบับใหม่ยืนยัน รายงานจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกล่าวว่าจำนวนผู้จมน้ำในวัยเด็กอยู่ที่ต่ำสุดตลอดกาล แต่ยังไม่ต่ำพอในเกือบสองทศวรรษมีผู้จมน้ำ 22,700 ราย นั่นคือระหว่างปี 2000 ถึงปี 2018 ค่าเฉลี่ยของการจมน้ำของเด็กเกือบ 1,300 คนทุกปี

ที่ยอดสูงกว่าร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตในวัยเด็กเกิดจากการจมน้ำโดยร้อยละ 25 มาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและร้อยละ 8 ตกจากที่สูง เด็กส่วนใหญ่จมน้ำตายเมื่อพ่อแม่ปล่อยให้พวกเขาออกไปจากสายตาหรือเมื่อพวกเขาแอบออกไปเล่นน้ำโดยไม่รู้ตัวว่ายน้ำรายงานกล่าว การรับรู้ของสาธารณชนและเด็ก ๆ ที่ถูกสอนให้ว่ายน้ำมากขึ้นนั้นได้ลดอัตราการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำได้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่การจมน้ำยังคงเป็นนักฆ่าอันดับ 1 ของลูกหลานของเรา เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายโรงเรียนในขณะนี้มีบทเรียนว่ายน้ำในหลักสูตรของพวกเขา สถาบันแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการจมน้ำของเด็กให้น้อยกว่า 250 ปีภายในปี 2565