ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโรคหัวใจวายมีเส้นเลือดอุดตัน

การเปิดหลอดเลือดแดงอุดตันที่ทำให้เกิดอาการหัวใจวายด้วยขดลวดนั้นเป็นประโยชน์ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าการใส่ขดลวดเพิ่มเติมเพื่อล้างหลอดเลือดแดงอุดตันอื่น ๆ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตหรือหัวใจวาย ประโยชน์ในระยะยาวในการป้องกันเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจอย่างรุนแรงโดยการล้างหลอดเลือดแดงทั้งหมดและยังไม่มีข้อเสียที่สำคัญในกระบวนการ

ผลประโยชน์เกิดขึ้นในระยะยาวและคล้ายกันเมื่อมีการใส่ขดลวดเพิ่มเติมในเวลา 45 วันแรกหลังจากหัวใจวายในช่วงมัธยฐานของสามปีอาการหัวใจวายครั้งที่สองหรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึงร้อยละ 7.8 ของผู้ป่วยที่ได้รับการ revascularization อย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับ 10.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีการใส่ขดลวดเฉพาะสำหรับหลอดเลือดแดง ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่ไม่ดีอื่น ๆ เช่นอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องมีขั้นตอนการใส่ขดลวดซ้ำ