เปิดขึ้นทะเบียนกลุ่มรถจักรยานยนต์

การขนส่งทางบก เปิดให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ยื่นหลักฐานขึ้นทะเบียนถึง 22 ธ.ค.นี้ หนุนประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์(จยย.) ที่เคยยื่นความประสงค์และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถเมื่อปี59  เข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยให้ยื่นหลักฐานได้อีกครั้งตั้งแต่วันนี้-  22 ธ.ค.60 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.)ที่วินตั้งอยู่ โดยใช้หลักฐานประกอบด้วย หนังสือรับรองการใช้รถจยย.สาธารณะเดิม(ถ้ามี) สำเนาใบอนุญาตขับรถจยย.สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ  สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ รถจยย.ต้องมีเครื่องยนต์ขนาดความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน125 ลบ.ซม. นายสนิท กล่าวต่อว่า  เมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้วให้เร่งนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถจยย.สาธารณะ ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 ม.ค.61ส่วนผู้ที่เคยยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินในห้วงเวลาเดียวกันแต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบกรมฯให้โอกาสยื่นหลักฐานใหม่อีกครั้งเช่นกัน  ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายจัดระเบียบรถจยย.สาธารณะตั้งแต่เดือนก.ค.57เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยต้องจดทะเบียนเป็น ป้ายเหลือง ห้ามนำรถจยย.ส่วนบุคคล(ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสาร พร้อมจัดระเบียบสถานที่จอดรอผู้โดยสาร (วิน)และกำหนดรูปแบบเสื้อวินที่ระบุชื่อวิน บัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวถูกต้องตรงกัน   โดยเปิดรับจดทะเบียนในกรุงเทพฯแล้ว2 รอบ  มีรถจยย.สาธารณะเข้าสู่ระบบแล้ว 101,391คัน  แต่ยังมีผู้ขับขี่รถจยย.จำนวนหนึ่งที่ยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนตั้งแต่ปี59แต่ดำเนินการไม่ทัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews