7 จังหวัดภาคกลางเตรียมรับน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำท่าปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ประกอบกับสำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2562 เป็นต้นไปคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะควบคุมในเกณฑ์ระหว่าง 900 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 0.30 0.80 เมตร บริเวณตำบลบางกระทุ่ม

ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จึงได้ประสานพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงแม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี คลองชัยนาท ป่าสักและคลองชัยนาท – อยุธยา รวม 7 จังหวัด